Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toegankelijkheid

NS zet zich in voor het steeds toegankelijker maken van het reizen per trein voor mensen met een beperking. In 2022 had de druk op de operationele prestaties ook gevolgen voor de uitvoering van NS Reisassistentie en daarmee de reismogelijkheden van klanten met een beperking. NS heeft volop ingezet op verbetermaatregelen. We werkten aan de volgende ontwikkelingen:

  • NS heeft met de invoer van dienstregeling 2023 in december op 27 extra stations NS Reisassistentie ingevoerd. Hiermee beschikt 89% van de NS-stations over reisassistentie.

  • We legden samen mensen met een licht verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers de laatste hand aan een middelenpakket voor deze groep reizigers. We maken de informatievoorziening eenvoudiger en er komen mogelijkheden om te oefenen met reizen.

  • We hebben een pilot uitgevoerd om informatie over grote verstoringen te tonen op de schermen in de trein. De geteste oplossing bleek technisch niet haalbaar. Het onderzoek naar alternatieven loopt nog.

  • In 2022 zijn er 23 treinstellen van het type SNG ingestroomd. Deze Sprinters hebben een schuiftrede, een rolstoeltoegankelijk toilet en voelbare informatie (braille).

Toevoegen aan verslag
Print pagina