Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategie

Tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort rijdt NS een uitzonderlijke dienstregeling met inzet van ruim 300 extra medewerkers.

‘Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.’ Dat is de missie van NS die het kompas vormt van onze strategie 2020-2025 en de jaren daarna. De kern van onze strategie is de transitie van NS naar een breed mobiliteitsbedrijf.

Met de trein en de stations als ruggengraat willen we al onze reizigers een soepele en comfortabele reis van deur tot deur bieden. Onze stations fungeren als knooppunten van leefbaarheid en mobiliteit en met onze NS-app streven we ernaar om onze reizigers op een gepersonaliseerde, makkelijke en aantrekkelijke manier te helpen met het plannen, boeken en betalen van hun reis. We kunnen deze transitie succesvol doen, als we samenwerken met het ministerie van IenW, ProRail, andere vervoerders, decentrale overheden en andere partners.

Grote uitdagingen

Onze missie en strategie zijn de leidraad van onze organisatie. Tegelijkertijd is het OV afgelopen jaren door onvoorziene omstandigheden onder druk komen te staan. We waren met onze strategie voorbereid op reizigersgroei, niet op teruglopende reizigersaantallen, een dramatische stijging van energieprijzen en hoge inflatie, operationele prestaties die onder druk kwamen, een verminderde werkbeleving en vitaliteit en een structureel tekort aan NS’ers. Door deze samenloop van ontwikkelingen moeten we op korte termijn onze basis op orde brengen. Op langere termijn gaan we nog steeds voor brede mobiliteit van wereldklasse, maar wel in deze nieuwe context.

Basis op orde

De komende jaren gaan we bovenstaande uitdagingen aan om de reiziger een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. We geven prioriteit aan het verbeteren van de werkbeleving van onze collega’s, het verkleinen van het personeelstekort en het ontwerpen en realiseren van een dienstregeling die past bij de veranderende reizigersbehoeften.

Robuuste dienstverlening

We willen een betrouwbare en voorspelbare treindienst bieden die goed aansluit op behoeften van reizigers. Onze collega’s hebben oog voor de reiziger, verlenen de service die de reiziger verwacht en zijn daar waar ze het meeste bijdragen. Ondersteund door (reizigers)data en technologie willen we onze serviceverlening en sociale veiligheid verder verbeteren.

Trotse en vitale NS’ers

We hebben in coronatijd veel van onze mensen gevraagd. Het werk drukte steeds zwaarder op een steeds kleinere groep. We willen dat alle NS’ers trots kunnen zijn op hun werk en op NS, ieders potentieel benutten en we willen de werkbeleving te verbeteren. We willen vakkundige collega’s aan NS verbinden en met voldoende medewerkers het beste product aan onze reizigers leveren.

Slim aantrekken van reizigers in trein en station

Met relevante producten willen we naadloos aansluiten op de nieuwe behoeften en manieren van reizen van onze reizigers. Met spreidingsafspraken, nieuw aanbod en dynamische beprijzing willen we meer reizigers aantrekken en stimuleren om gespreid te reizen.

Financieel gezonde organisatie

We willen iedereen een betaalbare reis kunnen bieden. We willen daarnaast een financieel gezond bedrijf zijn met voldoende investeringsruimte om het maatschappelijk belang te blijven dienen.

Klaar voor de toekomst

Naast de uitdagingen op korte termijn blijven we werken aan onze lange(re) termijn ambities. De stip op de horizon blijft onze missie: Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.

Het nationale en internationale treinnetwerk verbeteren

Samen met onze partners streven we naar het verbeteren van het treinnetwerk. Daarvoor houden onze ambities niet op bij de grens. Door bij te dragen aan een verbeterd boekingssysteem en hogere frequenties naar metropoolgebieden in het buitenland willen we dat de trein een logische eerste keuze wordt tot 700 kilometer.

Breed mobiliteitsaanbod ontwikkelen

Met de NS-app krijgen reizigers toegang tot het deur-tot-deuraanbod van Nederland. Het doel is om in deze ’one-stop-shop' direct te kunnen plannen, boeken en betalen. Als breed mobiliteitsbedrijf maken we Nederland duurzaam bereikbaar door naast onze treinreizen aanvullende mobiliteitsdiensten te verkopen, zoals de eigen OV-fiets én het aanbod van onze partners.

Stations als duurzame knooppunten en prettige verblijfplekken

We investeren samen met ProRail in onze stations om ze te ontwikkelen tot duurzame mobiliteitsknooppunten die bijdragen aan prettige leefomgevingen. Stations zijn voor alle reizigers toegankelijke plekken waar ze drempelloos overstappen en graag samenkomen vanwege de uitstekende voorzieningen, zoals onze eigen retailformules en Stationshuiskamers.

Innoveren, digitaliseren en datagedreven werken

We zetten data in om processen te verbeteren en besluiten te onderbouwen. De basis is een verbeterde, cyberveilige en betaalbare IT- en data-architectuur. Daarvoor vernieuwt NS de IT-systemen en zorgt dat verouderde IT-systemen op tijd zijn uitgefaseerd of vervangen. Daarnaast willen we technologieën zoals virtual reality en AI inzetten voor onze collega’s en om de reiservaring van reizigers te verbeteren.

Maatschappelijke impact vergroten

NS is essentieel voor de Nederlandse klimaataanpak. Hoe meer reizigers voor de trein kiezen, hoe meer CO2-uitstoot we vermijden. We verduurzamen onze eigen keten door zoveel mogelijk fossielvrij, groen en circulair te ondernemen. Maar onze impact reikt verder dan het klimaat. Zo willen we een bedrijf zijn voor en door iedereen: een afspiegeling van de maatschappij, een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar niemand wordt buitengesloten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina