Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Abellio Bus

Abellio London Bus rijdt voor opdrachtgever Transport for London (TfL) met 786 bussen op 51 trajecten in Londen, wat neerkomt op 9% van de markt in de hoofdstad.

In 2022 zijn twee nieuwe contracten met Transport for London ingegaan, waarbij de eerste elektrische dubbeldeksvoertuigen werden geïntroduceerd. Het bedrijf startte nieuwe contracten op grond waarvan er halverwege 2022 vanuit vijf van de zes remises elektrische bussen rijden. Dit betekent dat ruim 10% van de vloot geen CO2 uitstoot.

De hoge inflatie van 2022 had grote gevolgen. Niet alleen op de kosten, maar ook stegen de kosten van levensonderhoud waardoor vakbonden die buschauffeurs vertegenwoordigen een loonsverhoging met meer dan het inflatiepercentage eisten. Abellio London Bus heeft diverse maanden met vakbond Unite over een nieuwe beloning onderhandeld. Het doel was te zorgen dat het personeel ondanks de torenhoge kosten van levensonderhoud het hoofd boven water kon houden en dat de oplossing voor het bedrijf betaalbaar zou zijn. Ondanks de besprekingen hebben leden van Unite eind 2022 dertien dagen gestaakt. Na de onderhandelingen heeft Abellio London Bus op 31 december een loonsverhoging doorgevoerd om het geschil te beëindigen en het personeel compensatie voor de toegenomen kosten te bieden. Over de beloning voor 2023 werd in februari 2023 een akkoord bereikt.

Abellio London Bus heeft een nieuw operationeel centrum en een technische faciliteit geopend. Deze locaties vervangen een remise die vorig jaar gesloten is. Tevens worden hiermee de faciliteiten voor de exploitatie van het busvervoer uitgebreid en is de kans op het verwerven van extra TfL-trajecten groter geworden.

Verder verleent Abellio Rail Replacement (ARR) tijdens verstoringen alternatieve vervoersdiensten, bijvoorbeeld met touringcars, bussen en taxi's, aan de treinbedrijven van Abellio (East Midlands Railway, West Midlands Trains en Greater Anglia) en aan andere treinbedrijven, zoals Caledonian Sleeper, Transport for Wales en ScotRail Trains Limited.

Met de introductie van de nationale spoorwegcontracten moesten contracten met bedrijven uit de groep opnieuw worden aanbesteed. Tijdens dit aanbestedingsproces, geleid door een derde partij, ontstond er in 2021 een probleem met een biedende partij. Daarom moest er in 2022 een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven. De uitkomst daarvan is nog niet bekend waardoor het onzeker is of ARR deze contracten behoudt. Het contract met Scotrail voor vervangend vervoer, dat tot 31 maart 2022 in handen was van ARR, loopt op 31 maart 2023 af. Momenteel bereidt het bedrijf zich voor op een aanbesteding om dit contract te behouden.

Event Connect voorziet in vervoer bij grote sportevenementen en voor touroperators en zakelijke opdrachtgevers. Deze markt, die zwaar door corona werd getroffen, herstelde zich in 2022 aanzienlijk en Abellio blijft hierin investeren om het aanbod verder te ontwikkelen.

Abellio London Bus (in € miljoen)

2022

2021

Overheidsinkomsten

238,5

233,0

Rail Replacement (Intercompany)

27,8

33,9

Opbrengsten

266,3

266,8

EBIT

6,7

14,8

Kapitaalinvesteringen

-

12,5

Garanties verstrekt door NS

-

-

Toevoegen aan verslag
Print pagina