Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Security

Beschermen van eigendommen en middelen

NS wil eigendommen en terreinen goed beschermen tegen beschadiging, vandalisme en het onbevoegd betreden van locaties. In 2022 heeft NS verder gewerkt aan het beschermen van eigendommen en het creëren van een veilige werkomgeving voor medewerkers. Hiervoor hebben we in 2022 onder meer twee Security Control Centers (SCC) ingericht in Utrecht en Amsterdam om onze bezittingen, zoals werkplaatsen, magazijnen, kantoren, opstelterreinen, private delen van stations en treinmaterieel te beschermen. Dit doen we op steeds meer locaties, onder andere met alarmsystemen, cameratoezicht, toegangsverlening op afstand, alarmafhandeling en inzet van (mobiele) beveiligers vanuit de SCC’s. Dit leidt ertoe dat we bestaande beveiligingssystemen en beveiligers effectiever inzetten. Verder hebben we in 2022 een start gemaakt met het inventariseren en inspecteren van securityrisico’s op NS-locaties vanuit organisatorisch, bouwkundig en elektronisch perspectief.
We blijven inzetten op het voorkomen en bestrijden van graffiti op treinmaterieel, gebouwen en terreinen. Dit doen we datagestuurd met (mobiele) beveiligers, hondengeleiders, sensoren, camera’s en samenwerking met ketenpartners, politie en justitie.

Terrorisme en extreem geweld

Het dreigingsniveau in Nederland was in 2022 aanzienlijk. Naast terrorisme waren we alert op andere vormen van grof en extreem geweld. Incidenten met vermoedelijke vuurwapens of verdachte gedragingen hadden ook in 2022 impact op de dienstverlening, mede door soms grootschalige inzet van politie. Zo werden naar aanleiding van een melding over een persoon met een vuurwapen het station Leiden Centraal en alle sporen ontruimd en het treinverkeer stilgelegd.
Samen met de sector, de NCTV en de Nationale Politie zijn we in overleg gegaan over het overnemen van bestaande afspraken rond terrorisme in het programma Vitaal Spoor om zo de continuïteit van deze afspraken te borgen. Verder hebben we in 2022 op stations en treinen meer oefeningen en inspecties op veiligheidsmaatregelen gehouden.

Eurostar

Om met de Eurostar te kunnen rijden, moeten we voldoen aan de eisen van de Kanaaltunnelautoriteit. Op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal zorgen we met moderne security-middelen voor een veiligheids-check voor alle reizigers, hun bagage en medewerkers. Door de aanstaande ombouw van de Amstelpassage in Amsterdam tot Eurostar-terminal en de verwachte groei in reizigers, voeren we de veiligheidsmaatregelen de komende periode verder op.

Toevoegen aan verslag
Print pagina