Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiën in het kort

Een hoofdconducteur opent een bibliotheek in De Huiskamer op station Arnhem Centraal.

De zichtbare vermogenspositie en het netto resultaat van NS laten een positieve ontwikkeling zien. Desondanks zijn de operationele resultaten zonder overheidssteun en onderliggende ontwikkelingen nog negatief. Naast de gevolgen van corona op het reizigersgedrag kwam daar ook bij dat de cao-verhoging en inflatie substantieel hoger uitvallen dan de tariefsverhoging van de treinkaartjes. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten geschoond voor de beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) en andere incidentele en bijzondere boekhoudkundige posten is in 2022 uitgekomen op een verlies van € -304 miljoen (2021: € -952 miljoen). Ondanks de steun van de overheid in de vorm van de BVOV is de totale kasstroom uit bedrijfsactiviteiten sinds 2020 onvoldoende dekkend geweest voor de bedrijfsactiviteiten en de investeringsuitgaven die we de afgelopen jaren hebben gedaan om Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Het tekort heeft geleid tot een forse toename van leningen van € 1.185 miljoen sinds 2020, om onze bedrijfsactiviteiten en investeringen te financieren. Om het maatschappelijk belang te kunnen blijven dienen en onze ambities voor de mobiliteit in Nederland waar te maken is een financieel gezond NS randvoorwaardelijk.

Toevoegen aan verslag
Print pagina