Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vooruitblik

Kosten besparen

We verwachten dat de komende jaren financieel uitdagend blijven. Dat komt door de hoge inflatie, structureel lagere reizigersaantallen en het aflopen van de BVOV in 2022. Daarvoor in de plaats komt een aanzienlijk kleiner transitievangnet, waar NS naar verwachting voor een bedrag van € 45 miljoen aanspraak op kan maken. NS moet ook de komende jaren blijven lenen om de bedrijfsactiviteiten en investeringen volledig te financieren, terwijl de schuld de afgelopen jaren al is opgelopen. We blijven ons inspannen om het kostenniveau te verlagen en de resultaten te verbeteren. In 2020 heeft NS een besparingsprogramma opgezet om € 1,4 miljard te besparen tot en met 2024: een structurele verlaging van operationele kosten en afstel dan wel uitstel van investeringsuitgaven. Van de initiatieven uit dit programma in relatie tot de operationele kosten heeft NS inmiddels ongeveer de helft gerealiseerd.

Gezonde balans risico’s en rendement in HRN-concessie

Op basis van de huidige concessievoorwaarden is de verwachting dat het hoofdrailnet verlieslatend blijft tot en met 2024. De komende periode wordt gesproken met het ministerie van IenW over de voorwaarden van de nieuwe concessie die in 2025 ingaat.

Toevoegen aan verslag
Print pagina