Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leeswijzer

Het jaarverslag van NS bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. Het bestuursverslag bestaat onder meer uit het voorwoord, Trends en ontwikkelingen en strategie, Onze activiteiten en prestaties in Nederland, Onze activiteiten en prestaties in het buitenland en Onze impact. Daarnaast vindt u informatie over NS Groep met onder meer het Verslag van de raad van commissarissen, het Beheersen van risico’s en Dialoog met onze stakeholders.

Duurzame mobiliteit
Aan de hand van vijf thema’s laat NS zien hoe de organisatie bijdraagt aan duurzame mobiliteit in Nederland. Indien van toepassing staat aan het begin van een hoofdstuk een icoontje dat laat zien aan welk thema de prestaties hebben bijgedragen.

 

Thema

Toelichting

Duurzame mobiliteit

Het resultaat van onderstaande duurzame pijlers

Fossielvrij ondernemen

Energieverbruik voor facilitair en tractie fossielvrij in 2040.

Circulair ondernemen

In 2030 kopen we circulair in, (her)gebruiken we onze materialen maximaal en hebben we geen afval meer op kantoren, werkplaatsen en treinen.

Groen ondernemen

In 2050 draagt NS positief bij aan de biodiversiteit, gezondheid, klimaatverandering en -adaptatie.

Voor iedereen

NS heeft in 2040 een passend aanbod toegankelijke ketendiensten, in 2045 een volledige toegankelijke treinreis.

Door iedereen

NS is en blijft een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Toevoegen aan verslag
Print pagina